Motocikla vadītāja tiesības

Motocikla vadītāja tiesību eksāmenam iespējams pieteikties, personīgi ierodoties CSDD jeb Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, kurā reģistrēta konkrētā mācību grupa, ar sevis izvēlētās autoskolas starpniecību, izmantojot e-pakalpojumus CSDD mājaslapā, kā arī pa sazinoties pa tālruni. Lai pieteiktos eksāmenam, nekādi papildus dokumenti nav jāiesniedz. Ja eksāmens tiek kārtots ar autoskolas vai instruktora motociklu, maksa par eksāmenu ir 29,95 EUR, bet, ja eksāmens tiek kārtots ar CSDD motociklu Rīgas nodaļā, maksa par eksāmenu ir 46,36 EUR.

Ja uz eksāmenu nav iespējams ierasties, par to nepieciešams paziņot ne vēlāk kā vienu darba dienu iepriekš. Eksāmenu atteikt iespējams, personīgi ierodoties CSDD nodaļā, izmantojot e-pakalpojumus CSDD mājaslapā, kā arī sazinoties pa tālruni. Atkārtota eksāmena cena ir 29,95 EUR, bet, ja atkārtoti tiek kārtots eksāmens, kuram nav nokārtots 1. un 2. etaps, cena ir 27,55 EUR un 43,96 EUR, ja eksāmens tiek kārtots ar motociklu Rīgas nodaļā.

Jāuzsver, ka motocikla vadītāja tiesību eksāmenu iespējams kārtot tikai laikā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim. Eksāmens ir jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kas ir autoskolas vai mācību braukšanas instruktora motocikls. Pretendenta kompetences, proti, prasmes un zināšanas tiek vērtētas 3 līmeņos – labi, pietiekami un nepietiekami. Ja pretendents pārkāpt Ceļu satiksmes noteikumus, kuru dēļ tiek radīti tieši draudi ceļu satiksmes drošībai, inspektoram ir tiesības pārtraukt eksāmenu. Arī pats eksāmens norisinās 3. posmos – zināšanu pārbaude par transportlīdzekli, figūru izbraukšana, kā arī braukšana ceļu satiksmē. Vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta.

Pēc eksāmena inspektors informē pretendentu par eksāmena rezultātiem un izskaidro eksāmena laikā demonstrētās pretendenta kompetences vērtējumu. Ja pretendents nepiekrīt vērtējumam, inspektors izskaidro pārsūdzēšanas kārtību. Ja pretendentam nav nekādu iebildumu, inspektors informē par iespēju saņemt protokola kopiju CSDD piedāvātajos e-pakalpojumos vai iespēju izdrukāt to CSDD nodaļā.

Eksāmens ir uzskatāms par nokārtotu, ja pretendentam ir vismaz pietiekams vai labs kompetences līmenis, katra figūra ir izpildīta ar ne vairāk kā diviem mēģinājumiem. Kad eksāmens ir sekmīgi nokārtots, pretendentam ir tiesības CSDD nodaļā motocikla vadītāja apliecību. Eksāmena nenokārtošanas gadījumā pārkārtot to iespējams ne ātrāk kā nākamajā darba dienā. Ja eksāmens nav nokārtots un ir iesniegts motivēts iesniegums pārsūdzēt vērtējumu, pārkārtot eksāmenu iespējams tikai pēc iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma saņemšanas, kas var aizņemt pat 30 dienas.