Mopēda vadītāja apliecība

Mopēda vadītāja apliecību iespējams iegūt, nokārtojot eksāmenu. Eksāmenam iespējams pieteikties, personīgi ierodoties CSDD jeb Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, izmantojot e-pakalpojumus CSDD mājaslapā, kā arī piesakoties par CSDD mājaslapā norādīto kontakttālruni. Lai pieteiktos eksāmenam, nekādi papildus dokumenti nav jāiesniedz. Ja eksāmens tiek kārtots ar pretendenta vai autoskolas mopēdu, eksāmena cena ir 7,89 EUR, bet, ja eksāmens tiek kārtots ar CSDD mopēdu, eksāmena cena ir 11,28 EUR. Eksāmenu mopēda vadītāja apliecības iegūšanai iespējams kārtot tikai laikā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Ja uz eksāmenu kādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties, nepieciešams par to paziņot ne vēlāk kā vienu darba dienu iepriekš. Atteikt eksāmenu iespējas, personīgi ierodoties CSDD nodaļā, izmantojot e-pakalpojumus CSDD mājaslapā, kā arī piezvanot uz CSDD mājaslapā norādīto tālruni. Atkārtota eksāmena kārtošana izmaksā 7,89 EUR, ja eksāmens tiek kārtots ar pretendenta vai autoskolas mopēdu, 11,28 EUR, ja eksāmens tiek kārtots ar CSDD mopēdu (mopēda izmantošana vadīšanas eksāmenā maksā 3,39 EUR).

Eksāmens norisinās divos posmos – zināšanu pārbaudē par transportlīdzekli un figūru izbraukšanā. 1. posmā inspektors lūdz pretendentam maksimāli informatīvi izskaidrot kādu no jautājumiem, kas saistīts ar riepām, to protektoru un gaisa spiedienu, šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā, eļļas līmeni motora karterī, bremžu šķidruma līmeni, gaismas ierīcēm, mēraparātiem un signālspuldzītēm, vai ķēdes un siksnas spriegojumu.

Jāpiemin, ka pretendentam pēc inspektora lūguma ir ne vien informatīvi jāpaskaidro pieminētie jautājumi, bet arī praktiski jāveic minētās pārbaudes, lai pierādītu savas spējas pārliecināties par sava transportlīdzekļa tehnisko kārtību. Jāuzsver, ka pretendenta zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta tikai eksāmena beigās, kad tiek vērtēts kopējais pretendenta kompetences līmenis.

2. posmā pretendentam, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, ir jāizpilda kāda no sekojošajām figūrām – iestumšana gabarītvārtos, astotnieks, laipa, čūska, izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot, izvairīšanās no šķēršļa bremzējot, stoplīnija vai slaloms.

Jāuzsver, ka, ja pretendents ar otro mēģinājumu nespēj izpildīt figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus ceļu satiksmes drošībai, eksāmens netiek uzskatīts par nokārtotu.